Convert - MBSM DOT PRO

Convert

image_pdfimage_print
Horsepower (fraction)Horsepower (decimal)Watts (approx.) begin to
1/4 hp0.25 hp186.42 W
1/5 hp0.2 hp149.14 W
1/6 hp0.1667 hp124.28 W
1/3 hp0.3333 hp248.56 W
1/7 hp0.1429 hp106.1 W
1/8 hp0.125 hp93.21 W
1/10 hp0.1 hp74.57 W
5/8 hp0.625 hp466.25 W
3/8 hp0.375 hp279.75 W
1/12 hp0.0833 hp62.14 W
1/2 hp0.5 hp373.15 W
1 hp1 hp746.3 W
3/4 hp0.75 hp559.73 W
7/8 hp0.875 hp652.89 W
2/4 hp0.5 hp373.15 W
1/9 hp0.1111 hp82.96 W
3/7 hp0.4286 hp319.47 W
2/3 hp0.6667 hp497.12 W
1/20 hp0.05 hp37.29 W

 •  
 • Puissance en chevaux Watts =≥
  1/13 hp 75
  1/12 hp 80
  1/11 hp 85
  1/10 hp 90
  1/9 hp 95
  1/8 hp 100
  2/8 hp 150
  3/8 hp 225
  4/8 hp 300
  5/8 hp 375
  6/8 hp 450
  7/8 hp 525
  1/7 hp 110
  2/7 hp 160
  3/7 hp 210
  4/7 hp 260
  5/7 hp 310
  6/7 hp 360
  1/6 hp 125
  1/5 hp 150
  2/5 hp 225
  3/5 hp 300
  4/5 hp 375
  1/4 hp 185
  2/4 hp 370
  3/4 hp 555
  1/3 hp 250
  2/3 hp 500
  3/3 hp 750
  4/3 hp 1000
  1 hp 746
 •  
 •  
 • UNIT Convert Table
 •  1 watt = 3.41 Btu/hr
 •  1 watt = 0.86 kcal/hr
 •  1 kcal/hr = 3.97 Btu/hr
 • 1 Kcal/hr = 1.163 W
 • 1 Hp = 746 W
 • 1 Ton = 12000 BTU = 3.517 Wk = 3517 W = 3040 KCAL/H
 • 1 Hp = 8000 BTU
 • 26000 BTU = 2 Ton
 • 16000 BTU = 1 1/2 Ton
 • KCal/h * 1.163 = Watt
 •  KCal/h * 3.968 = Btu/h
 •  W * 3.412 = Btu/h
 •  W * 0.86 = Kcal/H

MECHANIC
HORSEPOWER
(HP(I))
ELECTRIC
HORSEPOWER (HP(E))
METRIC
HORSEPOWER (HP(M))
0.1KW0.080HP0.080HP0.082HP
0.1KW0.121HP0.121HP0.122HP
0.1KW0.161HP0.161HP0.163HP
0.2KW0.241HP0.241HP0.245HP
0.3KW0.335HP0.335HP0.340HP
0.4KW0.496HP0.496HP0.503HP
0.6KW0.738HP0.737HP0.748HP
0.8KW1.006HP1.005HP1.020HP
1.0KW1.341HP1.340HP1.360HP
1.1KW1.475HP1.475HP1.496HP
1.5KW2.012HP2.011HP2.039HP
2.0KW2.682HP2.681HP2.719HP
2.2KW2.950HP2.949HP2.991HP
3.0KW4.023HP4.021HP4.079HP
4.0KW5.364HP5.362HP5.438HP
5.5KW7.376HP7.373HP7.478HP
7.5KW10.058HP10.054HP10.197HP
11.0KW14.751HP14.745HP14.956HP
15.0KW20.115HP20.107HP20.394HP
18.5KW24.809HP24.799HP25.153HP
22.0KW29.502HP29.491HP29.912HP
30.0KW40.231HP40.214HP40.789HP
37.0KW49.618HP49.598HP50.306HP
45.0KW60.346HP60.322HP61.183HP
55.0KW73.756HP73.727HP74.779HP
75.0KW100.577HP100.536HP101.972HP
90.0KW120.692HP120.643HP122.366HP
110.0KW147.512HP147.453HP149.558HP
132.0KW177.015HP176.944HP179.470HP
160.0KW214.564HP214.477HP217.540HP
200.0KW268.204HP268.097HP271.924HP
250.0KW335.256HP335.121HP339.906HP
315.0KW422.422HP422.252HP428.281HP
355.0KW476.063HP475.871HP482.666HP
400.0KW536.409HP536.193HP543.849HP
500.0KW670.511HP670.242HP679.811HP
560.0KW750.972HP750.670HP761.388HP
630.0KW844.844HP844.504HP856.562HP
710.0KW952.126HP951.743HP965.332HP
800.0KW1072.818HP1072.386HP1087.698HP
900.0KW1206.920HP1206.435HP1223.660HP
1000.0KW1341.022HP1340.483HP1359.622HP

HVAC metrics:

SEER = (1 × EER100% + 42 × EER75% + 45 × EER50% + 12 × EER250%)/100

EER = BTUcooling/W

HSPF = BTUheating/W

COP = Q (useful heat)/W (input work)

ACH = CFM x 60/Area x Heightceiling

Total Heat (BTU/hr.) = 4.5 x CFM x Δh (std. air)

Sensible Heat (BTU/hr) = 1.1 x CFM x Δt (std. air)

Latent Heat (BTU/hr) = 0.69 x CFM x Δgr. (std. air)

1 HP = 746 Watts

1 kW = 3413 BTU

 


 

 

 

 

Compressor / Fridge Selection Chart

DOMESTIC SINGLE DOOR FRIDGE
4 to 5Cubic Feet(113-160 Ltr)=1/12 H.P.
6 to 7Cubic Feet(170 -198 Ltr)=1/10 H.P.
8 to 9Cubic Feet(226-254 Ltr)=1/8 H.P.
9 to 13Cubic Feet(283 – 370 Ltr)=1/6 H.P.
DOMESTIC DOUBLE DOOR FRIDGE
9 to 12Cubic Feet(226-340 Ltr)=1/5 H.P.
13 to 17Cubic Feet(370-481 Ltr)=1/4 H.P.
17 to 22Cubic Feet(509-623Ltr)=1/3 H.P.
UPRIGHT AND CHEST FREEZER
4 to 6Cubic Feet(113 -120 Ltr)=1/6 H.P.
6 to 8Cubic Feet(198- 226 Ltr)=1/5 H.P.
8 to 12Cubic Feet(254- 340 Ltr)=1/4 H.P.
12 to 18Cubic Feet(370 – 509 Ltr)=1/3 H.P.
18 to 22Cubic Feet(538 – 623 Ltr)=3/8 H.P.
UNDERCOUNTER FRIDGE
1 Door1/4 H.P.CAE 41 ZF 11 H.B.P
2 Door3/8 H.P.CAE 4440 H.B.P
3 Door3/8 H.P.CAJ 4452 H.B.P
4 Door1/2 H.P.CAJ 4461 H.B.P
5 Door3/4 H.P.CAJ 4492 H.B.P
6 Door1 H.P.CAJ 4511 H.B.P
COKE FRIDGES
1 Door3/8 H.P.CAJ 4452 COKE FRIDGE
2 Door1/2 H.P.CAJ 4461 COKE FRIDGE
3 Door1/2 H.P.CAJ 4492 COKE FRIDGE